2016.05.20. / Dél- pesti Szennyvíztisztitó -telepi látogatás

2016. május 20. napján, pénteken társaságunk lelkes munkavállalóinak egy csoportja látogatást tett a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepén. A látogatás során bepillantást nyerhettünk a szennyvíz megtisztításának folyamatáról, melyben nagy szerepet vállalnak a telephely üvegházába telepített egzotikus növények is. Ez a rövid, de tartalmas kirándulás jó alkalom volt arra, hogy a munkatársakat jobban összekovácsolja, szűkebb értelemben jó csapatépítő lehetőség volt, valamint a szennyvíztisztítással és a hozzá kapcsolódó munkafolyamatokkal kapcsolatos ismereteiket bővíteni tudták.


 


Társaságunkról

Társaságunk az ÚJBUDA PRIZMA Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2002. januárjában alakult meg, folytatva és kibővítve a több mint negyven éven át működő XI. kerületi Szociális Foglalkoztató tevékenységét.

Az átalakulás célja a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, illetve fogyatékkal élő személyek komplex foglalkozási rehabilitációja, amelynek során a munkavállalók szakszerű segítséget kapnak, ahhoz hogy minél jobban kibontakoztathassák, hasznosíthassák megmaradt munkavégző képességűket. Ennek szolgálatában társaságunk szakemberei felmérik a foglalkoztatottak testi és szellemi egészségi állapotát, szociális jellemzőit, amely a továbbiakban kiindulópontként szolgál az személyes rehabilitációs foglalkoztatás megteremtéséhez, ill. a segítségnyújtás különféle módjaihoz.

Olvasson tovább!


Hírek